هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Linux DNS Server 0 (name0) اطلاعات php
Linux DNS Server 1 (name1) اطلاعات php
Linux Mail Server 1 (mail1) اطلاعات php
Linux mySQL Server 0 (mysql0) اطلاعات php
Linux Web Server 1 (web01) اطلاعات php
Virtual Private Server 1 اطلاعات php