Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
Linux DNS Server 0 (name0) PHP инфо
Linux DNS Server 1 (name1) PHP инфо
Linux Mail Server 1 (mail1) PHP инфо
Linux mySQL Server 0 (mysql0) PHP инфо
Linux Web Server 1 (web01) PHP инфо
Virtual Private Server 1 PHP инфо