Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
Linux DNS Server 0 (name0) PHP Info
Linux DNS Server 1 (name1) PHP Info
Linux Mail Server 1 (mail1) PHP Info
Linux mySQL Server 0 (mysql0) PHP Info
Linux Web Server 1 (web01) PHP Info
Virtual Private Server 1 PHP Info